Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Chậu Hoa Bằng Trái Dừa

 Lỡ tay làm bể chậu hoa xương rồng, sẵn đang có trái dừa mới măm măm xong mình đành chuyển cây qua  vỏ trái dừa thế là từ đó mình có một chậu hoa thân thiện với môi trường, nó sạch sẽ và thoát nước rất tốt.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét