Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Hồ cá biến thành rừng Amazon





Hoa lạ????












Mười giờ mini














Chậu sen ngày ấy bây giờ thấy mê





Cây bàng thủy sinh



Trồng tỏi thủy sinh



Cây cau trồng thủy sinh



Phải mất một thời gian khá lâu cho việc nuôi dưỡng chuyển cây từ hệ đất sang hệ nước, có một số người cho rằng cây cau trong nhà sẽ thanh lọc không khí .