Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Hồ cá biến thành rừng Amazon

Hoa lạ????
Mười giờ mini


Chậu sen ngày ấy bây giờ thấy mê

Cây bàng thủy sinhTrồng tỏi thủy sinhCây cau trồng thủy sinhPhải mất một thời gian khá lâu cho việc nuôi dưỡng chuyển cây từ hệ đất sang hệ nước, có một số người cho rằng cây cau trong nhà sẽ thanh lọc không khí .